Fondspiegel 2018

Fondspiegel 2018
Fondspiegel 2018

Nog enkele weken en dan begint het dagfondseizoen. Als organisatie van de Fondspiegel willen wij daarom nu al duidelijk maken wat onze spelregels zullen zijn.

Voor de oude duiven tellen wederom de eerste vier E-vluchten. De minimumafstand voor een dagfondvlucht is 500 kilometer, maar we passen hierop een marge toe van 10%. De absolutie ondergrens is dus 450 kilometer. Wij betreuren het dat er dagfondvluchten van minder dan 500 kilometer op het programma staan, maar willen de liefhebbers die hierop goed presteren niet de dupe laten worden door keihard vast te houden aan minimaal 500 kilometer. Een andere reden om de eerste vluchten te tellen is de hogere deelname op deze vluchten.

Voor de jonge duiven tellen de drie sectorvluchten, mits ze niet worden teruggebracht naar te korte afstanden. Valt een sectorvlucht uit dan telt de verst vervlogen afdelingsvlucht en twee sectorvluchten.

Mochten we er hiermee onverhoopt niet uitkomen, dan zoekt de commissie naar een goed alternatief.

Terug

Sponsors