Laatste nieuws - Contributie verhoging !!!

Contributie verhoging !!!
Contributie verhoging !!!

Het was op een vergadering in het duivenlokaal.

De tafels stonden in een vierkant opgesteld en de ogen waren gericht op de voorzitter.
De voorzitter is altijd het stralende middelpunt in de vereniging. Verpesten leden de sfeer ? De arme voorzitter moet het oplossen. Worden er ongezonde duiven ingekorfd ? De voorzitter moet de duiven weigeren. Te weinig helpers bij het laden ? “De voorzitter” brult dan iedereen.
 
Zo ook in dit verhaal, Punt 6 in de agenda:
Voorstel contributieverhoging met 5 euro. Naast het vluchtprogramma is een verhoging altijd een hot item . De voorzitter begon. Ik moet het hem meegeven. Hij was goed voorbereidt. Hij had er nachten over nagedacht om het tactisch te brengen.  “De onkosten van gas en elektr………….”. Verder kwam hij helaas niet.
 
Collega duivenmelker bijgenaamd de “kakkerlak” omdat hij graag meeliftte op de rondjes van een ander, had het financiële verslag goed gelezen. “Het bestuur kan bezuinigen op de gratis consumpties” gilde hij door de verklaring van de voorzitter heen. De voorzitter probeerde nog : “we hebben bestuursvergaderingen en ook de helpers kunnen toch wel…”.  “Jawel” onderbrak de kakkerlak. “Maar 2-3 consumpties per avond zijn buiten proporties”.  “We kunnen de consumptieprijzen omhoog doen om de onkosten van elektra en gas te dekken” denderde de kakkerlak ongehinderd verder. “Het is hier de helft van de prijs als in een horeca gelegenheid” beargumenteerde hij verder.
 
Het was niet moeilijk om de gedachten van de liefhebbers te lezen die graag ,onder het genot van een pintje ,na kletsen over het verloop van een vlucht. Helaas waren zij in de minderheid.
 
De vergadering besliste dat de contributie hetzelfde zou blijven en de consumpties omhoog. De vergadering werd daarna afgesloten.
 
De kakkerlak snelde naar de toog en een wonder geschiedde. “Geef iedereen wat te drinken van mij nu het nog goedkoop is” riep hij triomfantelijk. 
“Dat is dan tezamen 5 jaar contributie verhoging” , direct betalen a.u.b mompelde de dienstdoende barman.
 
De voorzitter sloeg het rondje over.
 

Terug

Laatste biedingen

Geen recente biedingen gevonden.

Banners