Voorwaarden

 1. U dient zich te registreren om te kunnen bieden. Na registratie ontvangt u een email met uw wachtwoord. Na aanmelding met het ontvangen wachtwoord, kunt u het wachtwoord wijzigen.
 2. Biedstappen:
  • Onder € 250: minimaal € 10. Het bod dient tevens een veelvoud van € 10 euro te zijn. 
  • Tussen € 250 en € 500: minimaal € 25. Het bod dient tevens een veelvoud van € 25 euro te zijn.
  • Tussen € 500 en € 1000: minimaal € 50. Het bod dient tevens een veelvoud van € 50 euro te zijn.
  • Boven € 1000: minimaal € 100. Het bod dient tevens een veelvoud van € 100 te zijn.
 3. De hoogte van een bod mag maximaal tweemaal het hoogste bod tot dan toe bedragen.
 4. Het bedrag van een kooporder dient minimaal 3 biedstappen hoger te zijn dan het laatste bod.
 5. Bieden of een kooporder geven is niet vrijblijvend, maar bindend.
 6. Winnaar is diegene die het hoogste bod heeft zoals weergegeven bij einde veiling.
 7. Hoewel zo nauwkeurig mogelijk de geslachten van jonge duiven worden bepaald, kan dit niet gegarandeerd worden.
 8. De eindtijd is zoals aangegeven bij de veiling. Indien er binnen de laatste 8 minuten van een veiling nog wordt geboden, dan wordt de sluitingstijd van deze duif 8 minuten na het laatste bod.
 9. DreamPigeons is gerechtigd een bieder vragen om een voorschot ten bedrage van maximaal 50% van het geboden bedrag, voor de veiling is beëindigd Indien na afloop van de veiling blijkt dat de betreffende bieder niet het (de) hoogste bod(en) heeft, dan wordt dit bedrag per ommegaande teruggestort.
 10. Zowel koper als verkoper ontvangen na afloop van de veiling een email met alle gegevens over afhandeling van de veiling. Betaling dient binnen 10 dagen na einde veiling plaats te vinden per bank of contant.
 11. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de koper.
 12. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde en vertoonde informatie.
 13. DreamPigeons sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze website uit.
 14. DreamPigeons is gerechtigd bovenstaande voorwaarden te allen tijde te wijzigen.