Verkoopvoorwaarden Dreampigeons

Lees hier onze algemene verkoopwaarden voor bieden en kopen van duiven of bonnen op de website van Dreampigeons.

 1. U dient zich te registreren om te kunnen bieden. Na registratie ontvangt u een email met uw wachtwoord. Na aanmelding met het ontvangen wachtwoord, kunt u het wachtwoord wijzigen.
 2. Biedstappen:
  • Onder € 250: minimaal € 10. Het bod dient tevens een veelvoud van € 10 euro te zijn. 
  • Tussen € 250 en € 500: minimaal € 25. Het bod dient tevens een veelvoud van € 25 euro te zijn.
  • Tussen € 500 en € 1000: minimaal € 50. Het bod dient tevens een veelvoud van € 50 euro te zijn.
  • Tussen € 1000 en € 2500: minimaal € 100. Het bod dient tevens een veelvoud van € 100 te zijn.
  • Tussen € 2500 en € 3500: minimaal € 200. Het bod dient tevens een veelvoud van € 200 te zijn.
  • Tussen € 3500 en € 5000: minimaal € 250. Het bod dient tevens een veelvoud van € 250 te zijn.
  • Tussen € 5000 en € 10000: minimaal € 500. Het bod dient tevens een veelvoud van € 500 te zijn.
  • Tussen € 10000 en € 20000: minimaal € 1000. Het bod dient tevens een veelvoud van € 1000 te zijn.
  • Tussen € 20000 en € 30000: minimaal € 2000. Het bod dient tevens een veelvoud van € 2000 te zijn.
  • Boven € 30000: minimaal € 2500. Het bod dient tevens een veelvoud van € 2500 te zijn.
 3. Wanneer een uitgebracht bod gelijk eindigt met een kooporder op het uiteindelijke verkoopbedrag, dan is de gunning aan de kooporder (is eerder uitgebracht). 
 4. Wanneer er een kooporder voor hetzelfde bedrag als een eerder geplaatste kooporder, dan is de gunning aan de eerst uitgebrachte kooporder. 
 5. Telefonische kooporders of kooporders per mail dienen uiterlijk 4 uur voor het einde van de veiling in het bezit te zijn van Dreampigeons. Kooporders kan men ook via het persoonlijke account zelf ingeven.
 6. Uitgebrachte biedingen en kooporders zijn niet vrijblijvend, maar bindend. 
 7. Winnaar van de duif/bon is degene die het hoogste bod heeft uitgebracht zoals weergegeven bij het einde van de veiling in staat geregistreerd in het systeem. 
 8. De eindtijd van de internetveiling is zoals aangegeven bij de veiling. Wordt binnen 10 minuten voor afloop van de veiling nog een bod uitgebracht dan wordt de sluitingstijd voor deze duif/bon met 10 minuten verlengd en zo verder.
 9. Een internetveiling kan worden gevolgd door een zaalveiling. Wanneer dit het geval is wordt dit door Dreampigeons nadrukkelijk vermeld. Hierbij is het eindbod van het internet, het openingsbod van de zaalveiling.
 10. Dreampigeons is gerechtigd een bieder voor afloop van de veiling een aanbetaling te vragen van ten hoogste 50% van het geboden bedrag. Wanneer de betreffende bieder uiteindelijk niet het hoogste bod heeft uitgebracht wordt dit bedrag per omgaande terug betaald.
 11. Zowel koper als verkoper ontvangen na afloop van de veiling een email met alle gegevens over afhandeling van de veiling. Betaling dient uiterlijk binnen 10 dagen na einde veiling plaats te vinden per bank of contant. Alle betalingen dienen plaats te vinden in euro's.
 12. Verzend/transportkosten zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen 
 13. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde en vertoonde informatie. 
 14. Koper geeft toestemming om de door hem ter beschikking aan Dreampigeons gestelde gegevens door te geven aan de verkopende partij. 
 15. De verkoper is tevens verantwoordelijk voor de gezondheid en kwaliteit van de aangeboden duiven. Dreampigeons is hierin slechts intermediair.
 16. Dreampigeons sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit een eventueel gebrek van deze website uit.
 17. Transport van duiven dient door de koper geregeld te worden, afhalingen bij Dreampigeons of de verkoper na telefonische afspraak, en na ontvangst betaling.
 18. Transport van de duiven en eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.
 19. Transport van de duiven kan op verzoek geregeld worden door Dreampigeons, alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper, te voldoen voor verzending van de duiven.
 20. Dreampigeons is gerechtigd bovenstaande voorwaarden te allen tijde te wijzigen.